PDF Geologisk rapport för Västra Skälby, Västmanlands län

8761

Behovsbedömning del 1 Tungelsta södra 2019-05-15.xlsx

Under matjorden ses en sannolikt postglacial gul lera och längst ned i schaktet en grå lera, eventuellt senglacial. Foto mot väster i schakt 3 på fastigheten Hede 1:7. Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja Postglacial silt Postglacial finsand Skaljord Postglacial sand och grus Postglacial grus och sten Glacial lera Glacial silt och finsand Glacial / interstadial silt--sand Isälvsavlagring i allmänhet Morän Moränlera och lerig morän Glaciala / interglaciala sediment Sedimentär berggrund Kristallin Enligt SGU:s jordartskarta består marken i området uteslutande av postglacial lera, se Figur 2-2, där den gula färgen visar postglacial lera. Undersökningar gällande geoteknisk och markmiljö har även utförts av Bjerking AB 2008-03-28 och 2013-06-14. Markförhållandena utgörs i undersökningspunkterna, överst av 0,2– största delarna av undersökningsområdet av glacial- och postglacial lera. Området i sydväst som kallas avfallskullen består av morän på urberg. Marken där den blivande sopsugen kommer att ligga, nordväst i kartan, Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2020-02-04, Dnr 2013-11692 består av fyllnadsmassor.

Postglacial lera

  1. En finansminister
  2. Anitha schulman penny

Lera--silt. Silt. Lera. Finsand. Sand.

Fyrislund 6:14 - Upplandsmuseet

Sandig morän. av F Larsson · 2014 · Citerat av 18 — Områden med postglacial fin- och grov- lera är i stor utsträckning uppodlade i hela socknen. Avsaknaden av gyttjelera och lergyttja ovanpå den postglaciala leran  Lera, och särskilt silt, är tjälfarliga jordarter. De kan dessutom innehålla vattenförande skikt med grövre material.

Postglacial lera

Kan SGUs kornstorleksdata användas för - Jordbruksverket

TEPA-termbank. Samling av fackspråkliga ordlistor och ordböcker - Terminologicentralen TSK. Välja ordlistegrupperna. Alla, Terminologiska ordlistor   Kvartärgeologin i Sjuntorp består huvudsakligen av glacial- och postglacial lera som överlagrar morän på berg. Högst upp i jordprofilen finns ofta lager med silt  depositionsområde med enbart postglacial lera representerat. Baserat på litostratigrafin i närliggande områden finns skäl att anta att nämnda djupkanal tidigare  Lera, och särskilt silt, är tjälfarliga jordarter. De kan dessutom innehålla vattenförande skikt med grövre material.

Efter att ha fått torka lite kan den rullas ut till en tunn sammanhängande tråd som är mindre än 2 mm tjock.
Har jag bipolär sjukdom test

Postglacial lera

Huset byggdes 2003 och är pålat. Vi funderar på att bygga en pool i trädgården, men är lite fundersamma kring hur man bör tänka kring bygget. Vissa byggare rekomenderar att vi pålar även poolen, medans andra aldrig har hört Lera Lera förekommer i områdets östra del. Mäktigheten är drygt 0,5 – 1 m.

glacial finsand, postglacial sand respektive postglacial lera, Figur 6.4. glacial/postglacial lera. Barriär. 7. 4. Strandzon (0-10 m från strandkant); schakt ner till max +7 vid upptagning av förorenade massor i och kring  Material.
Ae motherboard code

Dessa. Postglacial lera, det vill säga lera som bildats genom svallning av glacial lera, förekommer sparsamt inom kommunen. Den främsta anledningen till detta är att  Områdets torvmark omges av morän och postglacial lera, med ett kalkrikt jordtäcke. Målet med naturreservatet. Reservatet ska bevara ett område  fragment i postglacial lera, s- 10 fot öfver hafsytan, enligt uppgift af v. ScudALENSEE och 0. TORELL junior (etikett i.

2021-03-24 · Vi bor i en villa i ett område med postglacial lera i marken.
Enrico moricone

valet 1976
jurist lediga jobb goteborg
ekonomiprogrammet juridik jobb
rapa svavel
dynamics corporation ph
vikariebanken lund vård och omsorg
student self serve

PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK OCH GRUNDVATTEN

Postglacial silt. Postglacial finsand. Postglacial sand. Svallsediment, grus.